İnsana ve Doğaya Saygı

Önceliği müşteridir.

Müşteri değeri yaratmayı hedefler; rakiplerin davranışlarına bakmaksızın, müşteri bağlılığını kazanmak ve sürdürmek için harekete geçer.


Değerli hissettirir.

Farklılıklara saygılıdır. Karşısındakini dinler, anlamaya çalışır, çözüm üretir.


Özü sözü birdir.

İnandığı ile söylediği, söylediği ile yaptığı birdir. Her şartta fikrini cesaretle savunur, ardından ortak kararın arkasında durur. Söyledikleri, yaptıkları, ve hissettirdikleriyle karşılıklı güven ortamı yaratır.


İddialı ve rekabetçidir.

Ürün, hizmet ve süreçlerde başarı çıtasını sürekli yukarı çeker, en iyi olmayı hedefler. Başarmak için hızla harekete geçer, inisiyatif alır.


Yenilikçi ve yalındır.

Dünyadaki ve çevresindeki değişimin farkındadır. Teknolojiyi kullanır; mevcut işleyiş ve düşünce şekillerini sorgular; öz eleştirisini yüksek sesle yapar; hataları gelişim fırsatı olarak görür. Bu doğrultuda kendini ve işini yeniler. Müşteriye ve Nar Brode ’ye değer katmayan faaliyetlere son vermesini bilir.


Şirketi sahiplenir.

Uzun vadeli hedefleri kısa vadeli sonuçların önünde tutar. Kendi birimini değil, şirket önceliklerini ve faydasını gözeterek hareket eder. ‘Benim işim değil’ demez, her zaman sorumluluk alır.


Yetenekleri keşfeder ve geliştirir.

Şirkete en uygun yetenekleri bünyeye katar. Gelişimlerinde kişisel sorumluluk alır. Yeteneklerden tüm şirketin yararlanmasını hedefler.


İşine hakimdir.

Sorumluluğundaki konuları derinlemesine inceler; verilerle karar verir. Sorunları tekrar etmeyecek şekilde çözer.